Aproven la declaració d'impacte ambiental per a la variant de la C-154 a Sagàs

Aproven la declaració d'impacte ambiental per a la variant de la C-154 a Sagàs

Aproven la declaració d'impacte ambiental per a la variant de la C-154 a Sagàs

La carretera C-154 al seu pas per Sagàs. 5 de maig de 2016. (horitzontal)

La carretera C-154 al seu pas per Sagàs. 5 de maig de 2016. (horitzontal)

ACN Sagàs.-La Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha acordat donar llum verda a la declaració d'impacte ambiental del projecte de la variant de la C-154, a Sagàs (Berguedà). Es tracta d'un tram de 2,6 quilòmetres que circula sensiblement paral·lela a la carretera actual, entre 150 i 250 metres més al nord. L'alternativa escollida és una carretera convencional, d'un carril per sentit, amb una calçada de 3,5 metres i vorals d'un metre a cada costat. El vistiplau s'ha donat tenint en compte que s'implementaran les condicions establertes a l'estudi d'impacte ambiental i algunes d'addicionals. La Generalitat informa que es constituirà una comissió mixta de seguiment que controlarà que s'executin les condicions establertes en el document mentre es desenvolupin els treballs.

Segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat, la distància, de fins a 900 metres, a la qual es troba la infraestructura respecte l'espai Natura 2000 Riera de Merlès fa que no es prevegi risc d'afectació significativa directa o indirecta en espai natural protegit. De totes maneres, s'ha tingut en compte la construcció d'obres de drenatge adaptades, que permetran una bona connectivitat ecològica. Es condicionaran els passos inferiors per aprofitar-los com a passos de fauna i es dimensionaran per afavorir el trànsit de les espècies presents a la zona, com els ungulats. El projecte constructiu haurà d'incorporar algun sistema de recollida d'aigües de la plataforma en els llocs més adequats per dirigir-les cap a basses naturalitzades. D'aquesta manera, els elements contaminants que reculli la plataforma quedaran filtrats per la vegetació abans d'arribar als cursos fluvials, a més de servir d'hàbitat per als amfibis. Altres mesures incorporades són l'establiment de pendents aptes per a l'estesa de terra vegetal, que és excedentària; i la sembra i plantació amb espècies vegetals autòctones per millorar la integració paisatgística de la nova via. Aquesta actuació forma part d'un projecte més ampli de millora de les carreteres que formen part de l'itinerari entre Olost i Olvan amb l'objectiu de millorar la comoditat i seguretat en la conducció entre Osona i el Berguedà. Compensació de l'impacte L'ocupació definitiva del terreny per la plataforma i els espais adjacents es considera un impacte residual, ja que no es pot evitar ni reduir amb mesures preventives o correctores com les aplicades en els talussos o en d'altres espais modificats, que disposen de mesures de restauració. Per això, informa el Departament, és necessari compensar l'impacte, tal com fixa la normativa, a través d'actuacions de restauració. En concret, el projecte constructiu o el projecte complementari de mesures correctores d'impacte ambiental haurà d'incorporar actuacions de restitució o rehabilitació d'hàbitats, o d'altres millores de la biodiversitat que es plantegin.