Aprovat definitivament el Pla Especial urbanístic del conjunt històric-artístic de Tortosa

Tortosa (ACN).- El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimarts l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic sector 1 del conjunt històric-artístic de Tortosa, promogut per l'Ajuntament. L'objecte d'aquesta nova eina és millorar la protecció integral del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del conjunt històric de Tortosa. En la redacció de la primera fase d'aquest Pla s'han hagut d'inventariar tots els edificis amb informació exhaustiva que fins ara no es disposava. La conseqüència immediata d'aquest nou instrument és que la tramitació de les llicències s'agilitzarà i els titulars tindran més informació per saber com poden disposar de la seva propietat.
Aprovat definitivament el Pla Especial urbanístic del conjunt històric-artístic de Tortosa

Aprovat definitivament el Pla Especial urbanístic del conjunt històric-artístic de Tortosa

Tortosa (ACN).- El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimarts l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic sector 1 del conjunt històric-artístic de Tortosa, promogut per l'Ajuntament. L'objecte d'aquesta nova eina és millorar la protecció integral del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del conjunt històric de Tortosa. En la redacció de la primera fase d'aquest Pla s'han hagut d'inventariar tots els edificis amb informació exhaustiva que fins ara no es disposava. La conseqüència immediata d'aquest nou instrument és que la tramitació de les llicències s'agilitzarà i els titulars tindran més informació per saber com poden disposar de la seva propietat.