Aprovada una modificació de planejament a Vila-sana per facilitar la implantació d'indústries al Parc Agroalimentari

Aprovada una modificació de planejament a Vila-sana per facilitar la implantació d'indústries al Parc Agroalimentari

Aprovada una modificació de planejament a Vila-sana per facilitar la implantació d'indústries al Parc Agroalimentari

Plànol de situació de Vila-sana i l'àrea industrial objecte de la modificació d'Urbanisme per afavorir el creixement d'empreses.

Plànol de situació de Vila-sana i l'àrea industrial objecte de la modificació d'Urbanisme per afavorir el creixement d'empreses.

ACN Vila-sana.-La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida ha aprovat definitivament aquest dimarts una modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Vila-sana (Pla d'Urgell) per facilitar la implantació i ampliació d'indústries al Parc Agroalimentari, reduir el sostre residencial del municipi i, al mateix temps concentrar equipaments i zones verdes a l'entorn del pavelló esportiu. La modificació abasta tres sectors. El primer de 941.328 metres quadrats, que rodeja majoritàriament l'actual Parc Agroalimentari, situat entre l'autovia A-2 i el terme municipal de Palau d'Anglesola. El segon àmbit es troba a l'accés oest del nucli urbà pel camí de les Novelles, qualificat d'equipaments, i el tercer ja se situa dins el nucli urbà, entre l'avinguda Catalunya i el carrer de Lleida, destinat a completar la trama urbana.

El document, que impulsa l'Ajuntament, preveu reduir en un 5,12% la superfície de l'àmbit a l'entorn del Parc Agroalimentari que delimitava inicialment el planejament, que passaria a sòl no urbanitzable. L'àmbit que ocuparia ara, unes 88,3 hectàrees, es dividirà en nou sectors diferents, més petits que l'actual, el que pot facilitar el desenvolupament d'aquesta zona d'ús industrial i gestionar-la de manera més àgil. De fet, permetrà l'ampliació d'una activitat industrial existent, Logikfred, dedicada a la logística i serveis de fred, el que comportarà la creació de nous llocs de treball al municipi.D'altra banda, en els altres àmbits de sostre residencial, es redueix en 5.285 metres quadrats, el que es tradueix en 34 possibles habitatges menys, fet que la Comissió ha valorat de manera positiva. Finalment, es concentren les cessions d'equipaments i espais lliures al voltant del pavelló esportiu i de les piscines existents.