Aprovada l'alteració dels termes municipals de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de Vilatorrada

Aprovada l'alteració dels termes municipals de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de Vilatorrada

Aprovada l'alteració dels termes municipals de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de Vilatorrada

ACN Barcelona.-El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de Vilatorrada, com a resposta a la voluntat dels dos ajuntaments d'ajustar la línia de terme en l'àmbit de la urbanització Pineda de Bages. Els dies 12 de febrer i 6 de març de 2014, els plens dels ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de Vilatorrada van acordar iniciar un expedient d'alteració dels seus termes municipals per tal d'integrar el paratge del Poal, de la urbanització Pineda de Bages, en el terme de Sant Fruitós de Bages.

El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes, a proposta de la consellera Governació, Adimistracions Publiques i Habitatge, d'acord amb els informes favorables de la Direcció General d'Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, s'ha tingut en compte que hi ha consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessària o aconsellable l'alteració dels termes i que ambdós ajuntaments hi han adoptat acords favorables. La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats. El Departament de Governació, Administracions Locals i Habitatge efectuarà la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l'altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l'alteració.