Aprovada la instal·lació de pantalles acústiques a l'autopista C-32 a Castelldefels

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte d'instal·lació de pantalles acústiques al marge dret de l'autopista C-32, entre els punts quilomètrics 42,641 i 43,378, al terme municipal de Castelldefels. Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el quart trimestre d'aquest any amb un termini d'execució de tres mesos, té un pressupost de 479.000 euros.
Aprovada la instal·lació de pantalles acústiques a l'autopista C-32 a Castelldefels
Castelldefels

Aprovada la instal·lació de pantalles acústiques a l'autopista C-32 a Castelldefels

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte d'instal·lació de pantalles acústiques al marge dret de l'autopista C-32, entre els punts quilomètrics 42,641 i 43,378, al terme municipal de Castelldefels. Aquesta actuació, que es preveu que comenci durant el quart trimestre d'aquest any amb un termini d'execució de tres mesos, té un pressupost de 479.000 euros.
Actualitzat
Posteriorment, als treballs de col·locació de pantalles, es portaran a terme les obres de construcció d'una barrera de seguretat rígida de formigó tipus "New Jersey". Les obres es completaran amb la millora del drenatge de la calçada mitjançant la reparació dels terraplens. Així mateix, es renovarà la senyalització vertical i es col·locaran barreres de seguretat metàl·liques.