Andalusia, Catalunya, Madrid i València concentren el 57% de les infraccions laborals

Les inspeccions de Treball i Seguretat Social van detectar 111.281 infraccions laborals a tot Espanya, de les quals el 57% es concentren a les comunitats d'Andalusia, Catalunya, Madrid i València. Aquestes comunitats aglutinen a la vegada el 57% de la població ocupada. La Comunitat de Madrid es presenta com la comunitat amb un nombre més alt d'irregularitats, i també encapçala la llista pel que fa a les infraccions en matèria de migració i estrangeria. Andalusia, per la seva banda, està al capdavant de les irregularitats en les àrees de relacions laborals, seguretat i salut laboral i Seguretat Social.
Andalusia, Catalunya, Madrid i València concentren el 57% de les infraccions laborals
Infraccions laborals

Andalusia, Catalunya, Madrid i València concentren el 57% de les infraccions laborals

Les inspeccions de Treball i Seguretat Social van detectar 111.281 infraccions laborals a tot Espanya, de les quals el 57% es concentren a les comunitats d'Andalusia, Catalunya, Madrid i València. Aquestes comunitats aglutinen a la vegada el 57% de la població ocupada. La Comunitat de Madrid es presenta com la comunitat amb un nombre més alt d'irregularitats, i també encapçala la llista pel que fa a les infraccions en matèria de migració i estrangeria. Andalusia, per la seva banda, està al capdavant de les irregularitats en les àrees de relacions laborals, seguretat i salut laboral i Seguretat Social.
El resultat de les inspeccions laborals realitzades el 2004 dóna les comunitats d'Andalusia, Madrid, Catalunya i València com les que tenen un nombre més alt d'irregularitats.

En matèria de migració i estrangeria, Madrid encapçala la llista en sumar 2.690 infraccions de les 13.800 que hi ha hagut en total. A continuació, i seguint aquest ordre, hi ha la Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya.

Pel que fa a l'àrea de les relacions laborals, és a dir, tot el que està relacionat amb salaris, jornada laboral i contractes, es van detectar un total de 5.170 infraccions, la major part a Andalusia. La segueixen Catalunya, Madrid i Castella i Lleó.

En l'àmbit de la seguretat i la salut laboral, Andalusia torna a encapçalar la llista, seguida de Madrid, Catalunya i València.

I pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, Andalusia torna a estar al capdavant.

Les comunitats uniprovincials, pel fet de ser les que tenen menys població, són les que van registrar durant l'any passat menys irregularitats, exceptuant Madrid i Múrcia.

I per províncies, Madrid va al capdavant en nombre d'irregularitats, seguida de Barcelona, Alacant i València. A l'altre extrem, Melilla i Sòria són les que acumulen un nombre menor d'irregularitats.