Ampliació de la sala d'espera d'alta velocitat de l'estació de Sants de Barcelona

S'optimitzaran els fluxos de viatgers i l'ampliació permetrà atendre el futur augment de la demanda
Ampliació de la sala d'espera d'alta velocitat de l'estació de Sants de Barcelona
Barcelona

Ampliació de la sala d'espera d'alta velocitat de l'estació de Sants de Barcelona

S'optimitzaran els fluxos de viatgers i l'ampliació permetrà atendre el futur augment de la demanda
Redacció Actualitzat
Ampliació de la sala d'espera de l'alta velocitat

Ampliació de la sala d'espera de l'alta velocitat

L'estació de Sants de Barcelona ha estrenat una ampliació de la sala d'espera de l'alta velocitat. Aquesta zona disposa de 539 m2 més al costat de la plaça Joan Peiró, fins a aconseguir una superfície superior als 3.200 m2, amb l'objectiu d'optimitzar els fluxos de viatgers i atendre el futur augment de la demanda.

El secretari d'estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, ha assistit a la posada en servei de les instal·lacions ampliades de la sala d'embarcament d'alta velocitat de l'estació de Barcelona-Sants, que han comptat amb una inversió de 1.007.121 euros.

L'ampliació s'ha dut a terme al costat de la plaça Joan Peiró. En aquesta façana s'ha executat un nou mur cortina, així com portes d'emergència i una nova configuració dels itineraris i dels accessos a l'hotel.

Així mateix, s'han homogeneïtzat els acabats amb els ja existents, com paviments, falsos sostres i revestiments verticals, i s'han recol·locat monitors, rellotges i rètols de senyalització als llocs definitius de check-in. També s'han reposat les portes automàtiques de sortida, les mampares de vidre de delimitació de la sala d'embarcament i altres elements de mobiliari i senyalització.

Amb motiu d'aquesta actuació, s'ha dut a terme una reordenació del trànsit de vehicles i vianants al costat de la plaça Joan Peiró. Per a això, s'ha ampliat la vorera existent i s'ha creat una nova calçada.

També s'ha reubicat la marquesina de la parada de taxis i les places d'estacionament d'aquest servei públic.

Altres actuacions en aquest sector han consistit en la instal·lació de nou enllumenat a la coberta, la millora del drenatge a la plaça Joan Peiró i la col·locació de nova impermeabilització a les zones de vorera i calçada ampliades.

El projecte també ha contemplat l'execució d'actuacions al costat de la plaça dels Països Catalans, consistents en l'alineació de la façana mitjançant la retirada dels volums metàl·lics preexistents.

Aquests treballs han comprès l'execució de nous forjats als buits de les escales que donen accés a les andanes de rodalies, la instal·lació d'un mur cortina, acabats exteriors, la reposició del mobiliari urbà i senyalització, així com la construcció d'una marquesina a la parada de taxis que hi ha al costat Països Catalans-Parc de l'Espanya Industrial.

Aquesta actuació s'uneix a les executades en els últims mesos per optimitzar les prestacions de qualitat, confort i serveis de les instal·lacions d'ús públic de l'estació de Barcelona-Sants, entre les quals destaquen la remodelació dels lavabos, la nova configuració de les màquines autovenda, l'ampliació de la zona comercial, la instal·lació de paviment podotàctil per facilitar els moviments de les persones amb discapacitat visual al vestíbul, o la millora dels sistemes de climatització.

A més de l'ampliació de la sala d'embarcament d'alta velocitat, a Sants s'han realitzat altres actuacions. L'objectiu és millorar la mobilitat dels viatgers a l'estació, a la zona de validadores dels títols de transport, i aconseguint evitar confusions i reduir les aglomeracions.

Així mateix, i dins del Pla d'Estacions, impulsat pel Ministeri de Foment, el secretari d'estat ha assenyalat que aquest mes de novembre han començat les obres de millora de les estacions de Granollers Centre i Viladecavalls, que sumen una inversió de 2,2 M €.