Aigües de Barcelona i Telefònica canvien les factures

La nova factura d'aigües de barcelona, aque arribarà la client a partir del mes que ve recull les propostes dels clients. Un estudi d'opinió que també analitza com els clients evaluen la qualitat del servei i el preu de l'aigua, ha permès disenyar la factura de manera que resulti de més fàcil lectura i interpretació.
Aigües de Barcelona i Telefònica canvien les factures
Noves factures

Aigües de Barcelona i Telefònica canvien les factures

La nova factura d'aigües de barcelona, aque arribarà la client a partir del mes que ve recull les propostes dels clients. Un estudi d'opinió que també analitza com els clients evaluen la qualitat del servei i el preu de l'aigua, ha permès disenyar la factura de manera que resulti de més fàcil lectura i interpretació.
Actualitzat
El nou model de factura en substitueix un de fet fa 10 anys, que darrerament aportava més informació sense que la majoria dels clients se n'hagués adonat. Aigües de Barcelona considera que la nova factura millorarà l'anterior en 35 aspectes. A partir de nou format de disseny, colors i tipografies recull el més entenedor de l'antiga. La cara i el revers de la nova factura permetran dos tipus de lectura, una d'esquemàtica i una altra de detallada. En el futur també inclourà per als associats a l'ONCE una factura en Braille. Requadres acolorits i histogrames ajuden a comparar el consum d'aquella factura amb els anteriors. La nova factura també permet incloure missatges personalitzats i explica a què es destinen els impostos facturats. Esquemes i fotografies suggereixen al client el concepte del CICLE DE L'AIGUA. Els canvis pretenen reflectir les propostes dels clients, recollides en una enquesta, on també s'analitzen els hàbits, la qualitat, el preu i, en general, la percepció que en té el client. En aquest aspecte s'ha constatat que el 74% dels clients consideren car el preu de l'aigua. El preu actual de l'aigua que es consumeix a Barcelona és d'uns 22 cèntims el litre. Un família de quatre persones gasta unes 90 pessetes d'aigua al dia. Les condicions sanitàries de l'aigua tenen una nota bastant alta segons el consumidor. I si bé la nota que donen al sabor és bastant més baixa, l'enquesta revela que encara hi ha un 53% de la gent la consumeix per beure i un 90% que la fa servir per cuinar.