Adif executa l'última fase de les obres de cobriment de les vies de l'estació Lleida-Pirineus

Lleida.- L'entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment Adif està executant l'última fase de les obres de la llosa que cobrirà les vies en direcció a Madrid de l'estació Lleida-Pirineus. Aquesta actuació, que compta amb un pressupost de 13.763.351,79 euros, té com a objectiu augmentar la integració urbana de les línies de ferrocarril, tant pel que fa a l'ample ibèric com a l'internacional, que creuen la ciutat. L'execució de les obres ha permès també formigonar més de 11.500 dels 12.000 metres quadrats de superfície total de la llosa. Es calcula que en les pròximes setmanes finalitzi la col·locació dels prop de 500 metres quadrats que falten. D'altra banda, en el marc dels treballs de cobriment, s'instal·laran les 19 bigues de formigó de les 844 que s'utilitzen per formar la base sobre la qual es construirà la llosa superior.
Adif executa l'última fase de les obres de cobriment de les vies de l'estació Lleida-Pirineus

Adif executa l'última fase de les obres de cobriment de les vies de l'estació Lleida-Pirineus

Lleida.- L'entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment Adif està executant l'última fase de les obres de la llosa que cobrirà les vies en direcció a Madrid de l'estació Lleida-Pirineus. Aquesta actuació, que compta amb un pressupost de 13.763.351,79 euros, té com a objectiu augmentar la integració urbana de les línies de ferrocarril, tant pel que fa a l'ample ibèric com a l'internacional, que creuen la ciutat. L'execució de les obres ha permès també formigonar més de 11.500 dels 12.000 metres quadrats de superfície total de la llosa. Es calcula que en les pròximes setmanes finalitzi la col·locació dels prop de 500 metres quadrats que falten. D'altra banda, en el marc dels treballs de cobriment, s'instal·laran les 19 bigues de formigó de les 844 que s'utilitzen per formar la base sobre la qual es construirà la llosa superior.