Acord parlamentari a favor de renovar el Pacte de Toledo per garantir les pensions

La comissió del Pacte de Toledo, l'acord de tots els grups polítics per garantir el futur de les pensions, ha aprovat la renovació del pacte i les recomanacions per garantir el sistema. Hi ha mesures com ara continuar ampliant el període laboral per calcular la pensió.
Acord parlamentari a favor de renovar el Pacte de Toledo per garantir les pensions
Madrid

Acord parlamentari a favor de renovar el Pacte de Toledo per garantir les pensions

La comissió del Pacte de Toledo, l'acord de tots els grups polítics per garantir el futur de les pensions, ha aprovat la renovació del pacte i les recomanacions per garantir el sistema. Hi ha mesures com ara continuar ampliant el període laboral per calcular la pensió.
Actualitzat
La comissió no permanent del Pacte de Toledo ha aprovat, amb l'abstenció d'IU i després de tres anys de feina, el document amb què es renoven les recomanacions del Pacte de Toledo de 1995 per garantir la viabilitat del sistema públic de pensions. El text s'ha aprovat amb els vots a favor de PP, PSOE, Partit Andalucista, Coalició Canària i CiU; i l'abstenció d'IU. El document s'ha de sotmetre ara a l'aprovació del ple del congrés dels Diputats i s'hi podran incloure vots particulars. En aquest sentit, IU ja ha anunciat que presentarà tres vots particulars. Un per demanar que s'equiparin les pensions mínimes al salari mínim interprofessional, un perquè en el càlcul de les prestacions contributives el treballador pugui escollir els seus 15 millors anys de carrera; i un altre perquè es limitin els màxims de desgravació dels plans complementaris. Per la seva banda, CiU ha anunciat un vot particular perquè es reconegui la competència de les autonomies en la gestió de la Seguretat Social i de les polítiques assistencials; així com perquè la revalorització de les pensions sigui en funció de l'IPC de les comunitats. Entre moltes altres coses, el document de revisió vol que no es dediquin diners públics per fer plegar abans de l'edat de jubilació treballadors. En definitiva, és desincentivar les prejubilacions. També recomana seguir revisant, en funció de la inflació, les pensions i apujar més les més baixes i les de viudes sense altres ingressos. A més, també vol que s'estudiï la possibilitat de fer una altra vegada compatible cobrar una pensió del sovi i una de viudetat. A més, seguint amb la necessitat d'incorporar sistemes complementaris privats, instar les empreses a potenciar amb els seus treballadors plans de pensions. També demana estudiar la situació i com afrontar l'assistència a la gent gran dependent, o sigui, aquella que necessita serveis d'atenció i ajuda continuada. Però el que demana el document és que qualsevol reforma tingui en compte també l'escenari europeu. Precisament, molts govern europeus estan actualment abordant retallades en els sistemes de pensions, per garantir-ne la continuïtat, no exemptes d'una forta contestació social.