Acaba el termini per a la presentació de declaracions de devolució ràpida de l'IRPF

ha acabat el termini per a la presentació de declaracions de devolució ràpida de l'IRPF, campanya que es va iniciar el dia 1 de març i a la qual s'han acollit més d'un milió de contribuents. L'Agència Tributària va efectuar fins a l'11 d'abril un total de 391.000 devolucions ràpides de l'IRPF per import de 119 milions d'euros, fet que suposa un augment del 4,5% respecte a les pagades durant el mateix període de la campanya anterior. Hisenda té previst acabar les devolucions ràpides abans del 15 de maig.
Acaba el termini per a la presentació de declaracions de devolució ràpida de l'IRPF
Declaració a Hisenda

Acaba el termini per a la presentació de declaracions de devolució ràpida de l'IRPF

ha acabat el termini per a la presentació de declaracions de devolució ràpida de l'IRPF, campanya que es va iniciar el dia 1 de març i a la qual s'han acollit més d'un milió de contribuents. L'Agència Tributària va efectuar fins a l'11 d'abril un total de 391.000 devolucions ràpides de l'IRPF per import de 119 milions d'euros, fet que suposa un augment del 4,5% respecte a les pagades durant el mateix període de la campanya anterior. Hisenda té previst acabar les devolucions ràpides abans del 15 de maig.
Actualitzat
Els contribuents que poden sol·licitar la devolució ràpida són aquells que hagin obtingut el 2002 rendiments del treball de fins a 21.035,42 euros bruts si procedeixen d'un únic pagador o si, amb més d'un pagador, la suma del segon i successius no supera els 601,01 euros bruts pe any. Només hauran de comunicar les dades personals, com el nombre de fills, lloc de residència i el número del compte bancari, i l'Agència Tributària s'encarrega de calcular la devolució. No obstant això, si dels càlculs s'obté un resultat a ingressar, el contribuent no ha de fer cap pagament. Els models de sol·licitud de la devolució ràpida (104 i 105) es poden presentar per correu (Apartat 30.000), per Internet -amb firma electrònica- o en les oficines de l'Agència Tributària. A més, al telèfon 901 200 345 es pot obtenir informació, demanar la devolució mitjançant la confirmació de la carta personalitzada rebuda, i conèixer la gestió de la devolució. El servei telefònic funciona des del 3 de març fins al 28 de juny, en horari de nou del matí a nou del vespre, de dilluns a divendres.