200 milions de persones al món consumeixen drogues, especialment cànnabis i drogues sintètiques

Segons l'últim informe de l'Oficina de l'ONU contra la Droga i el Delicte, que aquesta setmana s'ha presentat a diferents països, a tot el món hi ha 200 milions de persones que prenen drogues il·legals. Això representa un 4,7% de la població de més de 14 anys. Analitzant, però, droga per droga, el més destacable és l'augment del consum de cànnabis i de drogues sintètiques, sobretot entre els joves.
200 milions de persones al món consumeixen drogues, especialment cànnabis i drogues sintètiques
Informe de l'ONU

200 milions de persones al món consumeixen drogues, especialment cànnabis i drogues sintètiques

Segons l'últim informe de l'Oficina de l'ONU contra la Droga i el Delicte, que aquesta setmana s'ha presentat a diferents països, a tot el món hi ha 200 milions de persones que prenen drogues il·legals. Això representa un 4,7% de la població de més de 14 anys. Analitzant, però, droga per droga, el més destacable és l'augment del consum de cànnabis i de drogues sintètiques, sobretot entre els joves.
Actualitzat
163 milions de persones a tot el món consumeixen cànnabis, o bé en forma d'herba, la marihuana, o de resina, l'haixix. Les amfetamines i les drogues sintètiques com l'èxtasi són consumits per 34 milions de persones. El seu consum ha augmentat sobretot a Europa, on, en canvi, ha disminuït el d'heroïna i cocaïna. Si ens fixem en les xifres de tot el món, d'heroïna i d'opiacis en general, en prenen 15 milions de persones. La cocaïna és ara l'última de la llista: 14 milions de consumidors. De totes aquestes xifres, el que més preocupa els autors de l'informe és l'augment del consum de drogues sintètiques. I preocupa, precisament, perquè aquest tipus de drogues es produeixen i es reparteixen de manera diferent a totes les altres i, per tant, exigeixen noves polítiques per combatre'n la fabricació i l'ús. Les drogues sintètiques es fabriquen prop dels llocs on es consumeixen, en petits centres molt difícils de detectar i amb substàncies fàcils d'aconseguir. Tot això, les ha convertit en el principal problema quan es parla d'estupefaents.

NOTÍCIES RELACIONADES