168 ajuntaments de les comarques gironines tenen aprovat o en procés de tramitació el pla d'emergències local

Girona.- 168 ajuntaments de les comarques gironines tenen aprovat o en procés de tramitació els plans d'emergències locals, que marquen els protocols d'actuació que s'han fer en casos d'urgència. Aquesta xifra representa un notable increment respecte les dades de finals de 2003, ja que aleshores només tres municipis gironins tenien sobre la taula un pla d'aquestes característiques.
168 ajuntaments de les comarques gironines tenen aprovat o en procés de tramitació el pla d'emergències local

168 ajuntaments de les comarques gironines tenen aprovat o en procés de tramitació el pla d'emergències local

Girona.- 168 ajuntaments de les comarques gironines tenen aprovat o en procés de tramitació els plans d'emergències locals, que marquen els protocols d'actuació que s'han fer en casos d'urgència. Aquesta xifra representa un notable increment respecte les dades de finals de 2003, ja que aleshores només tres municipis gironins tenien sobre la taula un pla d'aquestes característiques.